Rss

Самоврядування

Шкільне самоврядування – відмінна школа життя та будівництва демократичного європейського суспільства

 У новому навчальному році у школі змінився міністерський склад.

Отже, знайомтеся, влада шкільного самоврядування: (фото)

 Президент ШП Тодерюк Данило 8-В
 Прем’єр-міністр Совік Владислава 11-А
Департамент «Дисципліни та порядку» Мордвінова Валерія 11-Б
Департамент «Цікавих справ» Шапошник Єлизавета 8-А
Департамент «Добрих справ» Котляренко Катерина 9-Г
Департамент«Спорту та здоров’я» Шемет Богдан 11-А
Департамент «Інформації» Зуєва Анастасія 11-А
Департамент Вожатих Соломашко Катерина 8-А
Департамент«Патріот» Олеся Недолужко 8-Г
Департамент «Екологія» Овчаров Олександр 9-Г

Департамент Добрих справ – волонтерська робота, благодійні акції;

Департамент  Цікавих справ – культурно-масова робота, організація всіх шкільних заходів

Департамент  Дисципліни та Порядку – розгляд питань, які стосуються поведінки учнів і етики, рейди перевірки зовнішнього вигляду;

Департамент “Патріот” – робота національно-патріотичного напрямку;

Департамент Спорту і Здоров’я – пропаганда здорового способу життя;

Департамент Вожатих – шевська робота з молодшими школярами;

Країна Доброти – 1 – 4 класи

Застосовані сучасні погляди на цілі, принципи, структуру і способи організації самоврядування в школі і в кожному шкільному класі. Підвищені роль та функції педагогів по забезпеченню розвитку самодіяльних початків в класному колективі. Все робиться в прагненні реалізувати існуючі і ефективно діючі моделі самоврядування в класних співтовариствах молодших школярів, учнiв-пiдлiткiв та старшокласників. Шкільне самоврядування знаходиться в стані безперервного вдосконалення. Учбово-виховний процес еволюціонував від дії на тих, що навчаються до взаємодії з ними і їх розвитку.

Самоврядування як засіб розвитку і саморозвитку особи школяра формувався в три етапи:

Етап дії (особу отримує задоволення від спільної діяльності, формуються активні групи).

Етап взаємодії (пробудження інтересів особи до управлінської діяльності, створення учнівського і шкільного самоврядування).

Етап сорозвитку (орієнтація на особу, створення цілісної соціально-інтеграційної моделі самоврядування).

На першому етапі (етапі дії) важливо залучити школярів в класні активи. Паралельно виникає необхідність створення активу школи, до складу якого входили голови старших класів. На початку навчального року обирається новий актив школи і актив класу. Діти самі визначають собі лідерів. Учням пропонується широкий вибір видів діяльності (пізнавальна, трудова, спортивна, творча) і сфер діяльності (організаторська, виконавська). Активом школи розробляється план позакласних шкільних справ. Один раз в місяць проводяться засідання активу, де обговорюються питання шкільного життя, плануються шкільні заходи, аналізується виконана робота. Для розширення кругозору дітей і ознайомлення їх з новими формами і видами діяльності щонеділі повинно проводитися навчання активу школи.

На етапі взаємодії здійснюється пробудження інтересів особи до управлінської діяльності, усвідомлення того, що в житті існує порядок, який підтримується спеціальною управлінською діяльністю. На цьому етапі виникає необхідність створення нової структури самоврядування, що включає учнівське і шкільне самоврядування.

При переході до третього етапу (етапу сорозвитку) ставиться завдання пробудження відповідальності самої особи за те, чим вона є. Значущим стає розвиток уміння формулювати і вирішувати не тільки власні проблеми, але і суспільні. Сучасна модель самоврядування увібрала в себе те краще, що було на всіх етапах розвитку і у всіх попередніх моделях.

Самоврядування школярів – необхідний компонент змісту сучасного виховання особи. За допомогою учнівського самоврядування створюються умови, сприяючі безперервному особовому зростанню кожного школяра.

Саме громадянське становлення дитини, розкриття її талантів, здібностей, реалізація потреб в творчості, романтичному житті, дружбі, пізнання світу, а також захист прав кожної дитини – ось принципова позиція, якою ми слідуємо. В процесі подальшої роботи структура шкільного самоврядування удосконалюватиметься відповідно до загальних завдань особово орієнтованого підходу в навчанні і вихованні: розвиток особистих здібностей що вчаться, розкриття природного дару людини, що росте.