Rss

Психологічна служба

Робота психологічної служби

Психологічну службу закладу представляє практичний психолог та соціальний педагог. У своїй діяльності психологічна служба керується Конституцією України, Конвенцією про права дитини, Законом України «Про освіту», «Положенням про психологічну службу у системі освіти України» від 24 липня 2019 року № 477 та іншими нормативно – правовими документами. 

Напрямами діяльності працівників психологічної служби є:

  • діагностика – виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні;
  • профілактика – своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі;
  • корекція – усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки;
  • навчальна діяльність – форма активного співробітництва, направлена на удосконалення, розвиток, формування особистості;
  • консультування – багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу;
  • зв’язки з громадськістю – діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління;
  • просвіта – формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу.