Rss

Візитівка

Педагогічне кредо школи

“ВІД ГАРМОНІЇ В ОСВІТІ ДО ГАРМОНІЇ В ЖИТТІ”

Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів №9 – це сучасний освітній заклад, з розгалуженою сіткою освітніх послуг, заклад, який дає глибокі і міцні знання.

МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Згідно зі ст. 10 Конституції України державною мовою в Україні є українська мова.

Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України «Про освіту», ч. 1 ст. 21 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», ч. 1 ст. 5 Закону України «Про повну загальну середню освіту» мовою освітнього процесу в закладі загальної середньої освіти є державна мова.

Як іноземні в установі вивчають англійську та французьку мови.

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ ТА ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Ліцензований обсяг прийому – 1176 осіб.

Фактична кількість осіб, які навчаються в закладі – 1216 (станом на 30.01.2023р.)

РОЗМІР ПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

 Згідно зі статтею 53 Конституції України держава забезпечує доступність і безоплатність  дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах.

    Харчування дітей у закладі організовано за кошти місцевого бюджету і батьків.

Додаткові освітні та інші послуги в КУ ССШ № 9 станом на 01.01.2023 року не надаються.

Науково-методична проблема на 2023-2028 роки

Формування soft skills в учнів шляхом реалізації проєктної діяльності як умови успішної реалізації конкурентноспроможної  особистості

Виховна проблема закладу освіти на 2023-2028 роки

Виховання учня як громадянина України, національно свідомої, життєво і соціально компетентної особистості, здатної до підприємливості й ініціативності, самовдосконалення та самореалізації у суспільстві в умовах Нової української школи.

Школа працює за 4 профілями:

– з поглибленим вивченням іноземної мови (1-А – 11-А);

– хіміко-біологічний (5-Б – 11-Б);

– економіко-математичний + інформатика (5-В – 11-В);

– історико-правовий (5-Г – 11-Г).

З метою підготовки учнів до профільного навчання з 5-го класу вводиться рання профілізація, яка за результатами олімпіад з базових дисциплін повністю себе виправдовує.

Особлива увага звертається вчителями на роботу з розвитку особистісних здібностей учнів в урочний та позаурочний час та впровадження інтерактивних технологій під час роботи з обдарованими учнями.  У школі функціонує  наукове учнівське товариство «Паростки надії», яке складається з секцій: “Екологічна”, “Біологічна”, “Філологічна”, “Фізична”, “Історична”. Члени учнівського наукового товариства є активними учасниками та переможцями міжнародних та всеукраїнських конкурсів.

Профільна школа найповніше реалізує принцип особистісно зорієнтованого навчання, що значно розширює можливості учня у виборі освітньої траєкторії. Для цього використовуються курси за вибором і факультативи з профільних предметів.

Робота в позаурочний час ведеться через навчання на спецкурсах, в гуртках, залучення до науково-дослідницької роботи, елементами якої діти починають займатися уже  з 3-ого класу.

Система позаурочної роботи в нашій школі спрямована на створення умов всебічного розвитку дитини як особистості, її нахилів, інтересів, здібностей, самовизначення, самореалізації, готовності до трудової діяльності. У школі працюють гуртки, спортивні секції з баскетболу та волейболу, клуби за інтересами, спецкурси, а саме:

  • хореографічний ансамбль «Живчик» (1-10 кл);
  • вокальний ансамбль «Мальви» (6 -7кл), хоровий спів (4-10 кл), вокальний спів «Домісолька» (1-11кл),
  • художня студія «Кольорова палітра» (3-4кл), гурток декоративно-ужиткового мистецтва «Перлинка» (3-4 кл),
  • Євроклуб «Глобус», Клуб «Лідер» (5-11 кл), гурток «Екскурсоводи шкільного музею» (7,9кл),
  • газета «Рожева перлина»,
  • гурток «Еколог» (7,8,9кл),
  • гурток «Рівний – рівному» (5кл),
  • спортивна секція «Баскетбол»    (11 кл), спортивна секція «Волейбол» (7,9-11кл),
  • військово-спортивний гурток «Юний захисник Вітчизни» (10,11кл).

 

Найважливішим завданням школи є формування здоров’язберігаючої компетенції учасників освітнього процесу. Тому в школі значна увага приділяється організації та проведенні фізично-оздоровчої роботи серед школярів. Заняття з фізичної культури організовані для всіх вікових категорій  в спортивних секціях з баскетболу, футболу, волейболу.

Спортсмени школи постійно беруть участь у міській спартакіаді школярів з ігрових видів спорту та легкоатлетичних змагань. Наша школа увійшла в десятку шкіл міста до участі у проекті “Олімпійська освіта”.

На виконання Закону України “Про загальну середню освіту”, спеціального наказу Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005р. №242/329 “Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах” у закладі організовано гаряче харчування учнів 1-4 класів, вихованців ГПД. Для усіх інших дітей організоване буфетне харчування.