Rss

Візитівка

Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів №9 – це сучасний освітній заклад, з розгалуженою сіткою освітніх послуг, заклад, який дає глибокі і міцні знання.

Мова навчання – українська

Педагогічне кредо школи:

 «Від гармонії в освіті – до гармонії в житті»

Науково-методична проблема:

 Забезпечення креативного співробітництва суб’єктів

навчально-виховного процесу через упровадження особистісно зорієнтованих та інформаційно-комунікаційних технологій

 

Виховна проблема школи на 2017-2022 рр.

Виховання компетентної конкурентоспроможної, здорової особистості, патріота, громадянина України на засадах духовності, моральності, толерантності, патріотизму, життєтворчості засобами новітніх виховних технологій.

Школа працює за 4 профілями:

– з поглибленим вивченням іноземної мови (1-А – 11-А);

– хіміко-біологічний (5-Б – 11-Б);

– економіко-математичний + інформатика (5-В – 11-В);

– історико-правовий (5-Г – 11-Г).

З метою підготовки учнів до профільного навчання з 5-го класу вводиться рання профілізація, яка за результатами олімпіад з базових дисциплін повністю себе виправдовує.

Особлива увага звертається вчителями на роботу з розвитку особистісних здібностей учнів в урочний та позаурочний час та впровадження інтерактивних технологій під час роботи з обдарованими учнями.  У школі функціонує  наукове учнівське товариство «Паростки надії», яке складається з секцій: “Екологічна”, “Біологічна”, “Філологічна”, “Фізична”, “Історична”, гурток “Гідравліка”. Члени учнівського наукового товариства є активними учасниками та переможцями міжнародних та всеукраїнських конкурсів.

Профільна школа найповніше реалізує принцип особистісно зорієнтованого навчання, що значно розширює можливості учня у виборі освітньої траєкторії. Для цього використовуються курси за вибором і факультативи з профільних предметів.

Робота в позаурочний час ведеться через навчання на спецкурсах, в гуртках, залучення до науково-дослідницької роботи, елементами якої діти починають займатися уже  з 3-ого класу.

Система позаурочної роботи в нашій школі спрямована на створення умов всебічного розвитку дитини як особистості, її нахилів, інтересів, здібностей, самовизначення, самореалізації, готовності до трудової діяльності. У школі створена система гуртків:

  • хор молодших школярів, 3 вокальних ансамблі,

  • гурток “Художня майстерня”,

  • гуртки військово-спортивного напрямку: “Майбутній воїн”, “Влучний стрілок”, “Козацький гарт”,

  • танцювальний гурток “Живчик”,

  • гуртки професійного вибору: “Еколог”, “Євроклуб”, “Юні рятувальники”, “Юні інспектори руху”, газета “Рожева перлина”, “Робота музею”.

У школі працює естетичний центр “Гармонія”, де працює 8 відділень, який налічує – 17 гуртків.

Найважливішим завданням школи є формування здоров’язберігаючої компетенції учасників навчально – виховного процесу. Тому в школі значна увага приділяється організації та проведенні фізично-оздоровчої роботи серед школярів. Заняття з фізичної культури організовані для всіх вікових категорій  в спортивних секціях з баскетболу, футболу, волейболу.

Спортсмени школи постійно беруть участь у міській спартакіаді школярів з ігрових видів спорту та легкоатлетичних змагань. Наша школа увійшла в десятку шкіл міста до участі у проекті “Олімпійська освіта”.

На виконання Закону України “Про загальну середню освіту”, спеціального наказу Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005р. №242/329 “Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах” у закладі організовано гаряче харчування учнів 1-6 класів, вихованців ГПД. Для усіх інших дітей організоване буфетне харчування.