Rss

  • delicious
  • youtube
  • flickr

Статут

Конституція (статут)

Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 9

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Сумська спеціалізована школа I – III ступенів №9   є демократичною правовою школою.

Стаття 2 . Ця конституція поширюється на всіх учнів школи незалежно від класу, віку і посадового становища.

Стаття 3. Дитина, її життя і здоров’я, честь, гідність та недоторканність визнаються найвищою цінністю в школі.

Стаття 4. У школи не існує єдиного громадянства, що дозволяє учням одночасно навчатися в інших спортивних, культурних та навчальних закладах. Підстави припинення і набуття громадянства школи визначається її адміністрацією.

Стаття 5. Право визначати і змінювати конституційний лад належить виключно учням школи, які погоджують це з директором і учнівським колективом.

Стаття 6. У школі визнається ідея принципу верховенства права. Конституція школи має найвищу юридичну силу для учнів.

Стаття 7. Державною мовою в школі є українська. Школа сприяє вивченню іноземних мов: англійської, французької, російської.

Стаття 8. Кожен школяр має право користуватися майном школи відповідно до закону.

Стаття 9. Зовнішньо шкільна діяльність спрямована на встановлення контактів і взаємовигідного співробітництва з іншими школами та громадськими установами.

Стаття 10. Школа повинна мати свою символіку, опис і порядок використання якої встановлюється окремо.

Розділ II. Права, свободи і обов’язки учнів та вчителів.  

Стаття11. Права, свободи і обов’язки учнів та вчителів, закріплені цією конституцією, не є вичерпними.

Стаття 12. Кожна людина в школі має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших учнів та вчителів.

Стаття 13. Усі учні є рівними перед законом, незалежно від віку і класу.

Стаття 14. Кожен учень має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий фізичному насиллю чи такому, що принижує його гідність, покаранню.

Стаття 15. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, за винятком грубих і нецензурних слів та висловів, які ображають інших.

Стаття 16. Кожен має право на свободу світогляду та віросповідання.

Стаття 17. Учні школи мають право на об’єднання в різні організації.

Стаття 18. Учні мають право брати участь в учнівському самоврядуванні школи, у загальношкільних та класних референдумах, виборах,  вільно обирати та бути обраними до органів учнівського самоврядування.

Стаття 19. Учні мають право збиратися на збори і мітинги, якщо це не порушує статут і дисципліну у школі.

Стаття 20. Кожен учень має право користуватися шкільними кабінетами, бібліотекою, спортивним залом, не порушуючи під час цього навчально-виховного процесу.

Стаття 21. Кожен має право на навчання в класі за обраним профілем.

Стаття 22. Кожен, хто навчається, має право на відпочинок під час перерви.

Стаття 23. Учням гарантується свобода наукової, навчальної, літературної і художньої творчості.

Стаття 24. Права і свободи учнів захищаються учнівським самоврядуванням та адміністрація школи.

Стаття 25. Кожному гарантується право знати свої права і обов’язки.

Стаття 26. Захист честі школи, його репутації і гідності, шанування його символіки є обов’язком кожного учня.

Стаття 27. Кожний зобов’язаний вчасно приходити на навчання, старанно виконувати домашні завдання, дотримуватись встановлених у школі правил поведінки.

Стаття 28. Кожен зобов’язаний неухильно дотримуватись цієї конституції, шкільної дисципліни та законів, зазіхати на права, свободи, честь і гідність інших.

Стаття 29. Кожен зобов’язаний старанно вчитись. Незнання законів і правил не звільняє від відповідальності перед іншими учнями, вчителями чи адміністрацією школи.

Розділ III. Вибори. Референдум.

Стаття 30. Учнівське волевиявлення здійснюється через вибори і референдум. Право голосу мають учні  7-11 класів та педагогічний колектив школи.

Стаття 31. Вибори до органів учнівського самоврядування  є вільними, прямими, здійснюються шляхом таємного голосування.

Стаття 32. Загальношкільний референдум  може призначатись  президентом або Верховною Радою Старшокласників  за погодженням з адміністрацією.

Стаття 33. Референдум не розглядає питань зміни уроків, їхньої тривалості, тематики та інших питань, які регламентовані чинним законодавством і належать до компетенції адміністрації чи вчителів.

Розділ IV. Шкільний парламент.

Стаття 34. Представником Шкільного парламенту може бути школяр 6-11 класу Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9 м. Суми.

Стаття 35. Право законодавчої ініціативи належить директору школи, його заступникам, класним керівникам, президенту та Верховній Раді Старшокласників.

Стаття 35.1 Шкільний парламент складається з Верховної Ради Старшокласників та Палат, які здійснюють роботу за напрямками: Дисципліни і порядку, Спорту і здоров’я , Інформації, Добрих справ, Вожатих, Цікавих справ.

Стаття 36.Постанови підписує голова Верховної Ради Старшокласників – прем’єр-міністр.

Стаття 37. Контроль за дотриманням конституційних прав і свобод здійснюють президент, прем’єр-міністр спільно з адміністрацією школи.

Розділ V. Президент.

Стаття 38. Президент школи є головою учнівського самоврядування і виступає від його імені.

Стаття 39. Президент обирається учнями 7-11 класів та педагогічним колективом школи на основі вільного, прямого і загального виборчого права таємним голосуванням терміном до закінчення його навчання в цій школі. Президентом може бути учень, який досяг 14 років, навчається в даній школі, має авторитет серед педагогічного колективу та учнів. Чергові вибори президента здійснюються в останній четвер вересня. Порядок виборів президента встановлюється положеннями про вибори та кандидата у президенти школи.

Стаття 40. Повноваження президента починаються з моменту інаугурації, але не пізніше 10 днів після оголошення результатів виборів. Приведення президента до присяги здійснюється директором школи.

Стаття 41. Президент користується правом вільного доступу до адміністрації школи на час виконання своїх повноважень. Повноваження і порядок діяльності президента визначаються окремим законом.

Розділ VI.  Припинення повноважень президента

Стаття 42. Правління може бути припинено, якщо президент не виконує свої прямі обов’язки, має погані оцінки, незадовільну поведінку, систематично не відвідує засідання Шкільного Парламенту, не бере активної участі у громадському житті навчального закладу.

Стаття 43.Питання про припинення повноважень приймається на засіданні Шкільного Парламенту більшістю голосів або одностайним голосуванням представників Верховної Ради Старшокласників.

Стаття 44. Після голосування про припинення повноважень президент має однотижневий виправний термін, після якого він звітує про свою роботу. Тоді приймається остаточне рішення.

Стаття 45. Президентом  автоматично стає прем’єр-міністр школи.

Розділ VІІ. Органи виконавчої влади.

Стаття 46. Порядок і склад органів виконавчої влади визначають Верховна Рада Старшокласників і президент школи.

Стаття 47. Виконавчу владу в школі здійснює старостат

Розділ VІІІ. Прикінцеві положення.

Стаття 48. Конституція учнівської республіки набуває чинності з дня її прийняття.