Rss

Навчальна робота

Освітній процес  організовано  згідно Освітньої програми  на 2021 – 2022 н. р. (навчальний план) та плану роботи школи. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів школи базується на забезпеченні сприятливих умов використання вчителями нових педагогічних технологій. Для задоволення освітніх потреб учнів у школі створені умови ранньої допрофесійної освіти, що пов’язані із забезпеченням профільності у навчанні:

–  правовому;

– математичному;

– філологічному;

– інформаційно-технологічному;

– хіміко – біологічному.

Профільна школа найповніше реалізує принцип особистісно зорієнтованого навчання, що значно розширює можливості учня у виборі власної освітньої траєкторії. Для цього використовуються курси за вибором і факультативи з профільних предметів.

Робота в позаурочний час ведеться через навчання на спецкурсах, в гуртках, залучення до науково-дослідницької роботи, елементами якої діти починають займатися уже  з 3-ого класу.

Проблема пошуку нових шляхів удосконалення освітнього процесу залучила педагогів школи до науково-дослідницької та експериментальної роботи.

 Зокрема, заклад брав участь у двох експериментах та одному міжнародному проекті:

1. «Теоретико-методологічні засади формування естетичного середовища учнів основної та старшої школи». Рівень: регіональний. Тривалість експерименту: 2011-2015 рр. Підстава: Наказ УОіН СОДА від 22.12.2011р. № 963

2. «Теоретико-методологічні засади формування системи  біологічних знань про людину в основній школі. Рівень: державний Тривалість експерименту: 2009-2013 рр. Підстава: Угода про творчу співпрацю лабораторії хімічної і біологічної  освіти Інституту педагогіки АПН України та КУ ССШ №9, м. Суми від 09 вересня 2009р.

3. Міжнародний проект «Музика між культурами»  (Україна-Польща-Німеччина).

На виконання Програми охорони навколишнього природного середовища м.Суми на 2016-2018 роки, з метою проведення освітньо-інформаційних природоохоронних заходів  школа брала участь в міському освітньому проекті “Екологічний марафон”.

До роботи науково–методичної ради залучалися викладачі СДПУ ім.А.С.Макаренка: Каленик М.В., кандидат пед. наук, Рисіна М.Є., старший викладач кафедри педагогіки, Чашечникова О.С., кандидат пед. наук, доцент.