Rss

Методична робота

Методична робота — спеціально організована діяльність педагогічного колективу, що створює умови для підвищення майстерності педагога. 

     Методична робота спонукає вчителя до роботи над підвищенням свого фахового рівня, сприяє збагаченню педагогічного колективу педагогічними знахідками, допомагає молодим учителям переймати майстерність у більш досвідчених колег.

Шляхи підвищення рівня педагогічної майстерності вчителів:

  • Курсова перепідготовка
  • Атестація
  • Робота за індивідуальною самоосвітньою темою
  • Участь у роботі творчих груп
  • Участь у підготовці методичних заходів
  • Участь у конкурсах
  • Участь у роботі методичних об’єднань

Методична робота в закладі здійснюється згідно з  планом роботи навчального закладу, через колективну, групову, індивідуальну форми організації діяльності. Педагогічні прцівники беруть участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, шкільних, міських та обласних семінарів, інших методичних заходів.

З 2023 по 2028 рік науково-методична проблема закладу: «Формування soft skills в учнів шляхом реалізації проєктної діяльності як умова успішної реалізації конкурентноспроможної особистості».

 План реалізації науково-методичної проблеми:

І етап. (організаційно-ознайомлюючий). Теоретичне обґрунтування науково-методичної проблеми. Спрямування всіх напрямків шкільної методичної роботи, активізація діяльності методичних об’єднань педагогічних працівників та вдосконалення системи роботи вчителів у контексті реалізації науково-методичної проблеми (2023-2024 навчальний рік).

ІІ етап (конструктивно-моделюючий). Мотивація та стимулювання педагогів до інноваційної діяльності. Освоєння та впровадження інноваційних технологій, спрямованих на особистісний розвиток суб’єктів освітнього процесу (2024-2025 навчальний рік).

ІІІ етап (аналітико-практичний). Практичне оволодіння понятійним матеріалом всіх членів педагогічного колективу. Розробка критеріїв та показників результативності впровадження науково-методичної проблеми. Уточнення напрямків реалізації, планування дій, системне накопичення матеріалу. Цілеспрямована методична пошукова діяльність членів колективу через роботу методичних об’єднань та інших форм методичної роботи школи. Робота творчої групи щодо складання методичних рекомендацій за науково-методичної проблеми (2025-2026 навчальний рік).

ІV етап (практичний). Цілеспрямована робота адміністрації школи, педагогічного колективу щодо розвитку Soft skills  у вчителя і учня (2026-2027 навчальний рік).

V етап (узагальнюючий). Дослідження результативності роботи над реалізацією науково-методичної проблеми. Вироблення практичних рекомендацій, підготовка методичних розробок. Створення банку напрацьованих розробок уроків з використанням продуктивних педагогічних технологій. Підбиття підсумків роботи вчителів у контексті роботи над науково-методичної проблеми (2027-2028 навчальний рік).