Rss

Методична робота

В 2011 році започатковано новий методичний проект: «Забезпечення креативного співробітництва суб’єктів навчально-виховного процесу через упровадження особистісно зорієнтованих та інформаційно-комунікаційних технологій».

Методична робота в школі здійснюється згідно з  планом роботи навчального закладу, відповідно до структури, затвердженої методичною радою через колективну, групову, індивідуальну форми організації діяльності. Керівництво методичною роботою в школі покладено на  методичну раду, до складу якої входили заступники директора з навчально-виховної роботи, голови шкільних методичних об’єднань, досвідчені вчителі-предметники.Члени методичної ради беруть участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, шкільних, міських та обласних семінарів, інших методичних заходів.

Провідною формою організації науково-методичної роботи у школі є предметні кафедри, підрозділами яких є методичні об’єднання вчителів – предметників. Предметні кафедри займаються удосконаленням професійної майстерності вчителів на основі діагностики та  прогнозування; спрямовують роботу на забезпечення потреб вчителя, надають їм реальну допомогу.

Оволодіння сучасними технологіями та методиками та впровадження їх у навчально–виховний процес, створення умов для творчої педагогічної діяльності учителів здійснюється через роботу творчих лабораторій, до складу яких входять:

  • Школа молодого вчителя «Плекання майбутнього» (керівник Коломієць І.І.);

  • «Школа вдосконалення майстерності» ,

  • Школа передового педагогічного досвіду (керівники Пластюк А.І.);

  • творча група з організації роботи з учнями з ознаками обдарованості ;

  • творча пара (Рева Н.В., Щербань Л.Г.)