Rss

Як проводити лабораторно-практичну роботу?

План

1.    Чітко усвідомити мету роботи.

2.    Ознайомитися з усіма запропоновани­ми для аналізу документами.

3.    Уважно прочитати завдання.

4.    Порівняти відповідно до завдання здо­буту з різних джерел інформацію.

5.    Розмістити інформацію у логічній по­слідовності.

6.    Занотувати в зошитах результати аналізу документів.

7.    Зробити висновки, виходячи з мети ро­боти.

8.    Підготуватися до усного звіту про вико­нану роботу.