Rss

Як скласти тези?

Тези (від  грецьк. — положення, стверджен­ня) — стисло сформульовані основні поло­ження тексту, лекції, доповіді, повідомлен­ня.

Цитатні тези — добірка авторських вис­ловлювань.

Вільнісамостійне формулювання основ­них положень тексту.

Змішаніпоєднання цитати і вільний виклад тексту,

1.    Прочитати текст, визначити його тему й основну думку.

2.    Розділити  текст на логічно-смислові частини.

3.   Дібрати заголовки до кожної частини (план тексту).

4.    Поставити до кожної логічно-смислової частини тексту запитання . «Про що йдеться в цій частині?».

5.    Знайти в тексті відповідь.

6.    Стисло записати власними словами або словами автора:

7.    Записати прізвище автора, повну назву роботи, рік, місто, видавництво.