Rss

Як скласти рецензію?

Рецензія –  критичний відгук (в перекладі – дає оцінку) на художній твір, друковану нау­кову працю та інше.

Реквізити:

1.    Назва виду документа.

2.    Заголовок, якій містить назву рецензованої роботи, прізвище та ініціали її автора, рік публікації, видавництво.

3.    Текст, що складається з двох частин: короткий виклад змісту роботи; висновки зауваження, оцінки автора рецензії.

4.    Підпис та посада особи, яка рецензував роботу.

5.    Дата.