Rss

Як скласти план?

Простий план

1.    Уважно прочитати назву теми плану, текст параграфа.

2.    З’ясувати зміст матеріалу в цілому.

3.    Відібрати текст, який висвітлює тему, з якої потрібно скласти план.    .

4.    Розділити текст на завершені за зміс­том частини, визначити в них головну думку.

5.    Продумати, сформулювати й записати ці головні думки у формі питальних або називних речень, або ж цитат (пункти плану).

Складний (розгорнутий) план

1.   Уважно прочитати назву теми плану, текст параграфа.

2.    З’ясувати зміст матеріалу в цілому.

3.    Відібрати текст, який висвітлює тему, з якої потрібно скласти план.

4.    Продумати, сформулювати й записати головні, на ваш погляд, думки тексту.

5.    Виділити 2—3 провідні ідеї (думки) і пе­регрупувати матеріал так, щоб він від­повідав цім ідеям.

6.    Порівняти головні думки між собою і за­писати їх у вигляді основних пунктів.

7.   Знайти положення, які розкривають, пояснюють, висвітлюють кожну з виді­лених вами головних ідей і записати їх у вигляді підпунктів плану.

8.   Перевірити, чи розкриває план тему, чи є у ньому своя логіка і завершеність, яка дозволить вам краще засвоїти матеріал, уявити картину історичної події, зро­зуміти причини історичних подій і явищ, зробити висновки.

Структура плану

1.    Вступ.

2.    Основна частина.

3.    Висновки.