Rss

Як скласти характеристику історичних подій, явищ?

Історичний фактпершо цеглинка істо­ричних знань. Він неповторний, як непов­торні простір і час, де він протікає, оскільки вони перебувають у постійному русі.

Історична подіясукупність логічно завер­шених та обмежених у просторі і часі істо­ричних фактів.

Історичне явище — комплекс аналогічних іс­торичних фактів або ознак, які зберігалися чи зберігаються протягом певного часу та в певному просторі (території).

Історичний процес — ланцюг взаємозв’язаних у часі і просторі причинно-наслідковими зв’язками історичних подій і явищ.

1.    Коли відбувались чи проходили факти, події, явища чи процеси?

2.    Де вони проходили?

3.    За яких обставин вони проходили?

4.    Які події пройшли напередодні?

5.    Який розвиток вони отримали надалі?

6.    Яка соціальна верства чи верстви були основними учасниками події?

7.    Яку роль відіграли тут історичні особи та чиї інтереси вони відображали?

8.    Який слід залишили ці факти, події чи процеси в історії регіону, країни чи світу?

9.    Випадковим чи закономірним був саме такий перебіг подій?

10.  Які альтернативи розвитку існували за таких історичних умов?

11.  Як би вчинили ви в такій ситуації?