Rss

Як скласти автобіографію?

Автобіографіядокумент, в якому особа повідомляє основні факти своєї біографії.

Реквізити:

1.    Назва виду документа.

2.    Текст, в якому зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові; дата народження; міс­це народження; відомості про освіту; ві­домості про трудову діяльність (коротко, в   хронологічній   послідовності   назви місць роботи й посад); відомості про громадську роботу;  короткі  відомості про склад сім’ї.

3.    Дата. Підпис.

Кожне нове повідомлення пишеться з абзацу.