Rss

Профорієнтація

План профорієнтації на 2023-2024 н.р.


У ситуації сумніву вибирайте ту професію, де Ваші здібності будуть максимально реалізовані, у цій діяльності Ви досягнете найбільшого успіху.

Другою умовою успіху є зовнішня активність. Дізнавайтеся, цікавтеся, з’ясовуйте, домагайтеся. Навколо нас існує світ, який відповість на всі питання. Джерелами інформації можуть бути: батьки, вчителі, друзі, знайомі, книги, журнали, довідники, Інтернет. Чим більше Ви знаєте про світ професій, тим ясніше уявляєте те з чого вибирати.

Професія – це вид трудової діяльності людини, що вимагає розвитку певного рівня спеціальних знань, умінь і навичок, яка служить джерелом доходів.

Професія об’єднує у собі групу споріднених спеціальностей (наприклад, професія <водій> містить в собі спеціальності: “водій автобуса”, “водій тролейбуса” і т.д.). А також варто пам’ятати, що директор школи- це посада, а професія в нього – вчитель

Спеціальність – окрема галузь науки техніки майстерності чи мистецтва.

Спеціалізація – процес надбання спеціальних знань і навичок у будь-якій області.

Кваліфікація – рівень загальної і спеціальної професійної підготовки людини, ступінь розвитку професійних знань і навичок, ступінь і вид професійної навченості, необхідні для виконання конкретного виду роботи. Кваліфікація визначається, в першу чергу, присвоєними професіоналові розрядами.

Посада – трудові обов’язки людини, які вона повинна виконувати, займаючи певне положення в штатній структурі підприємства чи установи.

Об’єкт, предмет праці – те, на що спрямована ця праця.

Мета праці – основне призначення професії.

Завдання праці – способи і прийоми досягнення мети праці.

Засоби праці – це предмети матеріального світу, що забезпечують оптимальне виконання трудової діяльності; те, за допомогою чого здійснюється праця.

Результат праці – продукт виконаної праці.

Оплата праці – форма винагороди за працю.

Наприклад, об’єктом праці професії “вчитель” є учень, а предметом – знання учня;

метою праці – забезпечення процесу навчання згідно з необхідними нормативами;

 завданням праці – виступ перед класом, проведення контрольних, лабораторних , і т.д.;

засобами праці – клас, парти, стільці, дошка, підручники, відеоапаратура тощо; результатами праці – успішно складені учнями нормативи;

оплатою праці – заробітна плата, соціальні пільги;

вимогами до рівня освіти – вища педагогічна освіта, спеціалізація за предметом;

вимогами до професійно важливих якостей – працьовитість, любов до дітей, цілеспрямованість, товариськість, розвинені організаторські здібності, хороша пам’ять, увага, уява і т.д.

Такий комплексний опис професії називається професіограмою.

Основні кроки вибору професії:

  1. Складіть список професій, які Вам подобаються, Вам підходять.
  2. Складіть список своїх вимог до професійного майбутнього.
  3. Визначте важливість кожної вимоги.
  4. Оцініть відповідність вимог професій до Ваших якостей.
  5. Проаналізуйте, яка професія більше за інші підходить саме Вам.
  6. Оцініть свій вибір з батьками, вчителями, друзями, фахівцями.
  7. Визначте практичні кроки до успіху.