Rss

“Паростки надії”

ШКІЛЬНЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО УЧНІВ «Паростки надії»

Шкільне наукове  товариство учнів є добровільним творчим об’єднанням учнів, що забезпечує їх інтелектуальний розвиток, вдосконалення науково-практичної діяльності, сприяє самовизначенню в майбутній професії.

Фотогалярея

Банк обдарованих учнів нашої школи

Звіт по роботі шкільного наукового товариства “Паростки надії” за 2017-2018 н.р.

Звіт по роботі шкільного наукового товариства “Паростки надії” за 2016-2017 н.р.

Звіт по роботі шкільного наукового товариства «Паростки надії» за 2015-2016 н.р.

Схема-структура роботи секцій НТУ 2020-2021 н.р.

Назва секції

ПІБ керівника

Час проведення

Місце проведення

1.

Історична

Зулюкова Н.О.

Четверг:

13.10 – 13.55

каб.202

2.

Філологічна

Бондаренко О.Є.

Субота:

13.20 – 14.05

каб.303

3.

Інформаційні технології

Кучерова А.М.

Субота:

12.00 – 13.00

каб.308

4.

Екологічна

Міцура О.М.

Четверг:

13.10 – 13.55

каб.106

5.

Біологічна

Пластюк А.І.

Четверг:

13.10 – 13.55

Лабораторія каб. біології

6.

Фізична

Іванова Н.І.

Четверг:

13.10 – 13.55

каб.208

Основним завданням шкільного учнівського товариства  є :

 • Створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу учнівської молоді;
 • Виявлення , розвиток та підтримка творчих здібностей учнів шляхом залучення їх до активної наукової діяльності та додаткової освіти;
 • Організоване забезпечення  творчої діяльності учнів;
 • Пропаганда наукових досягнень учнів .

Шкільне наукове  товариство учнів у своїй діяльності керується Законом України  “Про освіту”, Державною національною програмою “Освіта. Україна ХХІ століття”, “Положенням про Малу академію наук і наукові товариства учнів України”, чинним законодавством .

Шкільне наукове  товариство учнів  включає  в себе  наукові секції  школярів  навчального закладу .

Організаційно-педагогічне керівництво діяльністю товариства  здійснюється адміністрацією навчального закладу .

        Навчально-виховний процес в шкільному науковому товаристві  здійснюється  на основі планів та програм, розроблених керівниками і затвердженими відповідними керівними органами.

     Програмами і планами передбачається:

 • Проведення занять загально-розвиваючого напряму;
 • Надання додаткової освіти в різних галузях науки;
 • Колективна та індивідуальна робота з учнями .

     Науковий рівень навчально-виховного процесу забезпечують залучені до роботи наукові працівники, вчені, спеціалісти, викладачі ВНЗ, керівники творчих лабораторій тощо.

      Адміністрація і педагоги забезпечують умови для роботи наукового об’єднання учнів, відповідають за якість навчально-виховної роботи, проводять масові заходи з учнями.

 • Регулярна робота членів шкільного наукового товариства учнів  при базових наукових закладах, ВНЗ та безпосередньо в навчальному закладі.
 • Індивідуальна робота учнів під керівництвом фахівців та педагогів;
 • Колективна робота творчих груп, організація різних форм науково-практичної роботи;
 • Проведення конференцій, виставок, конкурсних масових заходів, акцій, змагань, оглядів.

Шкільне наукове товариство учнів має право виконувати замовлення науково-дослідних організацій, ВНЗів, підприємств, державних та приватних установ.

Членами шкільного наукового товариства учнів  можуть стати учні 8-11 класів, які виявляють інтерес до науки, беруть активну участь у роботі закладу, масових заходах ( конференціях, семінарах, олімпіадах тощо ).

Члени зобов’язані :

 • Постійно вдосконалювати свої знання, оволодівати навичками науково-дослідницької та науково-практичної роботи;
 • Брати активну участь у роботі наукових об’єднань;
 • Пропагувати серед школярів наукові знання та досягнення ;
 • Проводити природоохоронну роботу;
 • Активізувати  волонтерську діяльність та залучати до неї інших;
 •  Вести здоровий спосіб життя, пропагувати його та сприяти створенню відповідних умов для цього;
 • Інформувати про актуальні події через доступні засоби інформації;
 • Сприяти збереженню культурно-історичної спадщини українського народу;
 • Проводити  заходи для збереження навколишнього середовища;
 • Дотримуватись вимог шкільного Статуту.

Члени  мають право:

 • Брати участь у масових наукових заходах у порядку, встановленому регламентом їх проведення;
 • Користуватись інформаційною та матеріально-технічною базою закладів освіти та науки, з якими співпрацює заклад;
 • Отримувати консультації та рецензії на свої роботи, мати наукового керівника;
 • Брати участь у загальних зборах товариства;
 • Добровільно залишити товариство.