Rss

Прозорість закладу

Статут


Ліцензії на продовження освітньої діяльності


Структура та органи управління закладу освіти


Стратегія розвитку на 2021-2025 роки 


Кадровий склад


Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти


Територія обслуговування


Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, що навчаються


Мова освітнього процесу


Наявність вакантних посад


Наявність вільних місць для здобувачів освіти


Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти


Наявність гуртожитків


Результати моніторінгу якості освіти


Річний звіт про діяльність закладу освіти 

Річний звіт керівника закладу освіти


Правила прийому до закладу освіти


Умови доступності закладу освіти для осіб з особливими освітніми потребами


Розмір плати за навчання


Перелік додаткових освітніх послуг


Правила поведінки здобувачів освіти


План заходів, спрямованих на запобіганя та протидію булінгу в закладі освіти

Про продовження роботи комісії з розгляду випадків булінгу у закладі освіти на 2022-2023 н.р.

Про проведення інформаційної кампанії з профілактики булінгу та затвердження плану заходів «Подолаємо булінг разом» КУ ССШ №9 у 2022-2023 н.р.

Про результати проведення інформаційної кампанії з профілактики булінгу та реалізації плану заходів «Подолаємо булінг разом» КУ ССШ №9 у І семестрі 2022/2023 н.р.

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу в закладі освіти

Про порядок реагування на випадки булінгу (цькування)

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти (відповідно до листа МОНУ від 29.01.2019 №1/11-881. Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькування) від 18.12.2018 №2657-VIII”)

Відповідальність осіб,  причетних до булінгу (цькування)


Кошторис/фінансові звіти